Szolgáltatások

A szolgáltatás fogalma, jellemző vonásai.

461508660

Szolgáltatás: Erőforrások felhasználása fogyasztói igényeket kielégítő nem termelő tevékenységekre.
A szolgáltatás erőforrásokat használ fel, inputjait átalakítja. A szolgáltatás elvégzése nyomán azonban új anyagi jószág nem keletkezik. A szolgáltatás megvalósulásának eredménye valamilyen termelési vagy fogyasztási szükséglet kielégítése. Szolgáltatás jellemzői:

 • A szolgáltatás eredményének a fizikai mennyiségben való számbavétele általában nem lehetséges. Terjedelme inkább a tevékenység tartalmán, tartósságán és intenzitásán mérhető.
 • A szolgáltatás megkezdésének időpontjában általában megkezdődik a fogyasztás is. Egyes esetben a szolgáltatás létrehozása és fogyasztása időben teljesen egybeesik, Más esetben a fogyasztás tovább tart. Egyes szolgáltatási fajták örökös használatúak (pl. oktatás útján szerzett alapismeretek)
 • A szolgáltatás nyújtásához általában szükséges a fogyasztó jelenléte, a személyes jelleg az eladó és a vevő között.
 • Általában jellemző a szolgáltatásra, hogy helyhez kötöttebb, mint a termék termelése. (kevésbé szállítható, tárolható, importálható, exportálható)
 • A szolgáltatás intenzíven fejlődik, és a szolgáltatás területén fokozódik a munkamegosztás.
 • A szolgáltatás szerepe világszerte növekszik, és a szolgáltatási szféra erőteljesen bővül. A termelési folyamatok és a szolgáltatások gyakran összefonódnak.

A szolgáltatás számos szempont szerint csoportosítható

 • Szolgáltatások tárgya
  1. dologra (már használatban levő, vagy új dolgokat teszik szükségletek kielégítésére alkalmasabbá, pl. javítószolgálat, tisztítás…)
  2. személyre irányuló (emberek helyzetében hoz létre kedvező változást, pl. kulturális és oktatási szolgáltatások)
 • Jellege alapján
  1. nem anyagi, szellemi szolgáltatás
 • Termelés szerint
  1. termelő
 • Személyi szolgáltatás lehet: egyéni vagy kollektív jellegű
 • Szolgáltatás fogyasztóját be lehet-e azonosítani
  1. piacosít ható (címzettje ismert, a szolgáltatásért díjazás kérhető)
  2. nem piacosít ható (felhasználási köre meghatározhatatlan)
 • Megvalósulás, az igénybevétel időbeli ritmusa szerint:
  1. hosszú ideig, folyamatosan megvalósuló szolgáltatás (pl. jogvédelem, biztosítás)
  2. ismétlődő szolgáltatás (pl. karbantartás)
  3. egyszeri, alkalmilag előforduló egyedi szolgáltatás (pl. jogi szolgáltatások)
 • Kézzelfoghatóság szerint
  1. kézzel fogható (pl. cipész)
  2. nem kézzel fogható (pl. tanácsadás, biztosítás)
 • Szállíthatóság szerint
  1. szállítható
  2. nem szállítható